9 produkter

9 produkter

Mejeri

Det är skillnad på mjölk och mjölk. Både utifrån smak, miljöpåverkan och djurhållning. Mejeriprodukter från Alvas Naturbete och Solmarka Gård bidrar aktivt till biologisk mångfald och en bättre jordhälsa som binder kol i marken. Dessutom behåller korna relationen till sina kalvar.