4 produkter

4 produkter

Grönsaker & rotfrukter

Närproducerade grönsaker & rotfrukter som odlas ekologiskt och smakar mer på tallriken.

Istället för att ligga framme på hyllan i affären skördas grönsaker efter beställning, vilket både garanterar färskhet och innebär betydligt mindre matsvinn.

Kalmar

Biodynamiska grönsaker från Solmarka gård

Ruth och Botulf driver tillsammans Solmarka Gård utanför Kalmar som omfattar 65 ha åker och 10 ha naturbete. Här odlas enligt biodynamiska principer och Demeters riktlinjer. Detta innebär att djuren, beteshagar och åkrar bildar en symbios helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Gården är dessutom både ekologisk och kravmärkt och ställer höga krav på djurhänsyn genom hela kedjan.